Alla modeller fungerar mer eller mindre bra, speciellt i olika tidsperspektiv.
Målsättningen när vi byggde modellen till vår Trendindikator var att skapa en långsiktigt robust modell med fokus på att klippa bort de värsta börsfallen.

Hur har vi då lyckats?

Låt säga att man ligger lång om det är köpsignal och kort om signalen pekar på sälj. Detta tex genom en bull- respektive bearETF utan hävstång. Testet gjordes på både den långa och korta trendmodellen.

Resultat OMXS30 lång trend:
+1789% (index +249%)
Antal vinstaffärer: 56%
Bästa affär: +116,4%
Sämsta affär: -9,8%
Tidsperiod: 18 år och 4 månader

Resultat OMXS30 kort trend:
+38% (index +16%)
Antal vinstaffärer: 44%
Bästa affär: +15,6%
Sämsta affär: -1,3%
Tidsperiod: 7 månader

Om man bara vill ligga lång vid köpsignal och i kassa vid säljsignal så blir resultatet för den långa trenden +706% (75% vinstaffärer) samt +26% för den korta trenden. Alltså även det en hel del bättre än index på +249% respektive +16%.

Vi kan alltså konstatera att Trendindikatorn uppfyller våra mål med råge! Vare sig man använder den för kortsiktig trading eller ett långsiktigt stöd.

Vill man kan man alltid köpa en etf eller certifikat med LITEN hävstång och då blir ju resultatet ännu bättre… Varning bara för att använda hög hävstång på den långsiktiga trenden då ”ränta på ränta effekten” istället blir en katastrofal förlusteffekt istället. Aldrig aldrig mer än hävstång 1,5-2 här alltså!

Det finns naturligtvis sätt att hantera ”ränta på ränta effekten” tex genom att köpa mini futures eller CFDer och jobba med stoploss mm men det tar vi upp vid ett senare tillfälle…

Personligen tycker jag Trendindikatorn fungerar bäst i ett långsiktigt perspektiv och då främst vid köp eller sälj av vanliga fonder – alltså precis som den var tänkt att användas till.

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook