Trend OMXS30
Kort: Negativ, omslag på gång
Medel: Negativ
Lång: Positiv

Senaste köp i långa trenden: 1380 (28/10 -14)

Stängningskurs: 1601,24 (-0,64%)
Motstånd: 1720 (1670, 1628)
Stöd: 1420 (1538, 1600)

Omslag i korta trenden men vi behåller varningsflaggan på tills klarhet bringats i Greklandskrisen.

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook