Trend OMXS30
Kort: Negativ, varningsflagga hissad!
Medel: Negativ
Lång: Positiv

Senaste köp i långa trenden: 1380 (28/10 -14)

Stängningskurs: 1583,53 (-0,58%)
Motstånd: 1720 (1670, 1659, 1639, 1600)
Stöd: 1420 (1507, 1578, 1573)

Medellånga signalen nu negativ…

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook