Trend OMXS30
Kort: Positiv
Medel: Negativ
Lång: Negativ, varningsflagga på!

Senaste köp i långa trenden: 1490 (negativ position 26/08 -15)

Stängningskurs: 1502,86 (+3,06%)
Motstånd: 1720 (1670, 1659, 1639, 1600, 1560)
Stöd: 1246 (1405, 1450, 1500)

Som väntat blev det ett trendskifte i korta trenden idag och en stängning över psykologiskt viktiga 1500!
Kraftigt upp alltså och vändlägesformationen som vi pratade om i förrgår har nu stärkts. Ser ut som ett bra skolboksexempel…

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook