10578171-croissant

Trend OMXS30
Kort: Positiv
Medel: Positiv
Lång: Negativ

Senaste köp i långa trenden: 1490 (negativ position 26/08 -15)

Stängningskurs: 1406,55 (-1,08%)
Motstånd: 1547 (1500, 1456, 1424)
Stöd: 1109 (1240, 1300,1380, 1400)

Trendvändning för korta signalen idag!

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook