Mooring 1

Trend OMXS30
Kort: Negativ
Medel: Positiv
Lång: Positiv

Senaste köp i långa trenden: 1410 (positiv position 29/08 -16)

Stängningskurs: 1426,56 (-0,94%)
Motstånd: 1547 (1500, 1456)
Stöd: 1109 (1240, 1300,1380, 1400, 1420)

Då var det dags för korta trenden att växla riktning…

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook