9820842-fishing-boat-in-grundsund-harbour

Trend OMXS30
Kort: Positiv
Medel: Positiv
Lång: Positiv

Senaste köp i långa trenden: 1410 (positiv position 29/08 -16)

Stängningskurs: 1431,77 (+1,83%)
Motstånd: 1720 (1670, 1659, 1639, 1547, 1500, 1474)
Stöd: 1240 (1275, 1300, 1347, 1380, 1400)

Korta trenden upp nu!

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook