9859287-fishing-boat

Trend OMXS30
Kort: Negativ
Medel: Positiv
Lång: Positiv

Senaste köp i långa trenden: 1410 (positiv position 29/08 -16)

Stängningskurs: 1586,00 (-0,55%)
Motstånd: 1720 (1700, 1670, 1659, 1639, 1600)
Stöd: 1240 (1275, 1300, 1347, 1391, 1400, 1461, 1500)

Korta trenden är nu negativ…

/Jonas

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook